Algemene voorwaarden ACtotaal.nl

De algemene voorwaarden ACtotaal.nl zijn bepalingen die schriftelijk zijn vastgelegd. Daarin worden zaken geregeld betreffende de overeenkomst.

Deze overeenkomst kan gesloten worden tussen bedrijven onderling of tussen een bedrijf en de consument.

De bepalingen in de voorwaarden gaan over:

  • Garantie
  • Aansprakelijkheid
  • Bedenktermijnen
  • Manier van betalen
  • Hoe u een klacht moet indienen

Met de algemene voorwaarden ACtotaal.nl is direct duidelijk welke rechten en plichten wij en onze klanten hebben.

De algemene voorwaarden ACtotaal.nl zijn van toepassing voor bedrijven de ALIB 2007 en voor consumenten AVIC 2007 van UNETO-VNI. Deze kunt u desgewenst bij ACtotaal.nl opvragen.