Disclaimer ACtotaal.nl

De disclaimer ACtotaal.nl is als volgt opgebouwd: Rechts persoon, ACtotaal.nl, met K.v.K. 08197381, hierna te noemen ACtotaal.nl geeft met deze disclaimer aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden. Want ACtotaal.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen, onderdelen te wijzigen of verwijderen, zonder u daarover te hoeven mededelen.

Geen garantie op juistheid

Immers ACtotaal.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Echter is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist wordt weergegeven. Daarom worden op deze website producten en diensten aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Zoals gezegd de gegevens kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ACtotaal.nl

Daarnaast specifiek voor prijzen, technische gegevens en ander informatie over de producten en diensten op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Zo kunt u op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst dan wel contract claimen of veronderstellen met ACtotaal.nl. Ook voor de op deze website vermelde hyperlinks naar andere websites of diensten van derden kan ACtotaal.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Kortom ACtotaal.nl streeft naar een zo correct mogelijke website. Maar mocht er ondanks deze inspanning de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Bovendien alle rechten van intellectuele eigendom betreffende tekst, fotomateriaal of andere materialen liggen bij ACtotaal.nl. Zonder schriftelijke toestemming van ACtotaal.nl is het niet toegestaan om deze materialen op deze website her te gebruiken of kopiƫren. Het intellectueel eigendom berust bij ACtotaal.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Wijzigingen

Deze disclaimer kan eventueel wijzigen maar u vindt op deze pagina de meest recente versie van ACtotaal.nl